Book

Class Schedule

 • 1st period - BIM

  2nd period - BIM

  3rd period - DIM

  4th period - BIM

  5th period - Conference

  6th period - AP Computer Science

  7th period - DIM

  8th period - Athletics